Dostawa i montaż pochylni

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu (Gmina Wolbrom), w ramach projektu „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” realizowanego w ramach konkursu o numerze naboru RPMP.12.01.03-IZ.00-12-031/17 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020). Oś priorytetowa 12 Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR - wsparcie dotacyjne RPO WM 2014-2020.
Pochylnia dla osób niepełnosprawnych musi zostać wykonana z metalu, zabezpieczona antykorozyjnie i osadzona zgodnie z projektem technicznym zawartym w załączniku. Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 24 miesiące.
W przypadku gdyby Oferent zechciał przeprowadzić osobiście wizję miejsca gdzie ma zostać wykonana pochylnia dla osób niepełnosprawnych to może jej dokonać w terminie do dnia składania ofert od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 oraz w inne dni i godziny po wcześniejszym umówieniu.

 

Szczegóły ogłoszenia:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122641

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe