Bukowno          Dłużec          Łobzów             Zarzecze

Witamy na stronie Miejsko-Gminnego Centrum Medycznego
WOL-MED Sp. z o.o.

 

Miejsko Gminne Centrum Medyczne WOL-MED Sp. z o.o. w Wolbromiu ma przyjemność poinformować, że w ramach realizowanego Projektu Nr RPMP.12.01.03-12-0599/17 „Zwiększenie dostępności do usług medycznych w Miejsko Gminnym Centrum Medycznym WOL-MED” dofinansowywanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata  2014-2020 (12. Oś priorytetowa – Infrastruktura społeczna, Działanie 12.1. Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.3. Infrastruktura Ochrony Zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR) zostały zakupione: dwa ultrasonografy, kolonoskop, zestaw sprzętu medycznego do rehabilitacji kardiologicznej, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, a także pistolet do biopsji wraz z zestawem startowym, kolposkop oraz urządzenie do krioterapii. Oprócz powyższego, przy naszym Ośrodku Zdrowia w Zarzeczu została zainstalowana pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Bez wątpienia wysokiej jakości sprzęt medyczny pozwoli na poszerzoną diagnostykę i wymiernie wpłynie na efektywność leczenia, a także zwiększy komfort pracy lekarzy i umożliwi wykonywanie nowych świadczeń zdrowotnych, z kolei instalacja pochylni pozwoli zlikwidować bariery architektoniczne.

 

Copyright © 2012 WOL-MED. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Professional Joomla Templates - 888 Poker Review

Ranking stron

Statystyki, katalog stron www, dobre i ciekawe strony internetowe